Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2014

Holidays in the sun
-Darling?
-Yes, darling?
-Where d' you want to go this summer?
-I don't know. How about we take a cheap holiday in other people's misery?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου